Eläimen hankkiminen

Haluaisitko hankkia itsellesi ”eksoottisen” eläimen kotiisi? Monista tällaisista eläimistä, kuten matelijoista ja sammakkoeläimistä, akvaariokaloista, linnuista, afrikkalaisesta kääpiösiilistä tai fretistä voi saada mielenkiintoisen lemmikin, kunhan ottaa asioista huolella selvää ja panostaa eläimen hyvinvointiin tarpeeksi.

Kuten minkä tahansa muunkin seura- ja harrastuseläimen kohdalla, eläimen omistajalla on vastuu sen hyvinvoinnista. Hieman erikoisempien lajien hoito ja vaatimukset voivat olla hyvinkin erilaisia, mitä tyypillisemmin lemmikkinä pidetyillä eläimillä on. Tämän takia onkin tärkeää perehtyä näiden eläinten hoitoon huolella. Lisäksi monet Suomessakin seura- tai harrastuseläimenä pidettävät eksoottiset eläimet ovat luonnossa uhanalaisia. Tämän takia ostajankin tulee olla erityisen tarkka, ettei omalla toiminnallaan edistä näiden lajien häviämistä luonnosta.

Tämä Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n opas auttaa sinut alkuun vastuullisessa eksoottisen eläimen hankkimisessa. Luettuasi oppaan tiedät hieman paremmin, mitä asioita sinun tulisi selvittää. Oma aktiivisuus ja tiedon selvittäminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeää tästä eteenkin päin, jos haluat toimia vastuullisesti.


Selvitä

Selvitä lajien olot luon­nossa ja niiden vaatima hoito. Eri lajien vaatimat ympäristöt ja hoito vaihtelevat paljon. Lajien keski­näisestä erilaisuudesta johtuen myös vuoro­vaikutus ihmisen kanssa vaihtelee lajeittain.

Päätä

Päätä itsellesi sopiva laji. Huomioi, mitä odotat suhteeltasi eläimeen, mitä eläin vaatii voidakseen hyvin sekä erityisesti se, että sinulla on mahdollisuus tarjota eläimelle asian­mukaiset olosuhteet ja hoito.

Etsi

Etsi vastuuntuntoinen myyjä. Hyvä myyjä huomioi sekä eläinten hyvinvoinnin että luonnonsuojelulliset seikat. CITES-säätelyn piiriin kuuluvat lajit vaativat jo lainkin puolesta tietyt paperit ja luvat.

Toimi

Toimi turvataksesi eläimen hyvinvointi läpi sen elämän. Eläimet vaativat tiettyä hoitoa ja huolenpitoa, josta ei voi luistaa.


Selvitä

Selvitä lajien olot luon­nossa ja niiden vaatima hoito. Eri lajien vaatimat ympäristöt ja hoito vaihtelevat paljon. Lajien keski­näisestä erilaisuudesta johtuen myös vuoro­vaikutus ihmisen kanssa vaihtelee lajeittain.

Selvitä eri lajien vaatimuksia ja erityisesti sinua kiinnostavien lajien olot luonnossa ja niiden vaatima hoito.

”Eksoottiset” seura- ja harrastuseläimet tulevat hyvin erilaisista elinympäristöistä. Tämän takia niiden vaatimat elinolosuhteet ja hoito ovat todella vaihtelevia, mikä tulee ottaa huomioon, kun eläin on ihmisen hoidettavana. Lajien keskinäisestä erilaisuudesta johtuen vuorovaikutus eri lajien kanssa on erilaista: joku voi viihtyä ihmisseurassa, kun taas toinen voi paremmin, mitä vähemmän joutuu olemaan ihmisen kanssa kontaktissa.

Eläimen hyvinvointi lähtee liikkeelle sen tarpeista. Niistä saat parhaan käsityksen opiskelemalla hieman sitä, miten laji luonnossa elää, käyttäytyy ja syö, sillä monet eksoottisista seura- ja harrastuseläimistä ovat domestikoitumattomia. Eksoottiset eläimet voivat vaati esimerkiksi sellaista valoa, kosteutta tai lämpötilaa, jota ei ihmisasunnossa normaalisti ole. Niinpä niille tulee tarjota sopivat olosuhteet käyttämällä erikoisvalaisimia, kostuttimia ja lämmittimiä. Myös eläimen tilantarve, virikkeet ja seura määräytyvät sen perusteella, miten se aikansa viettäisi luonnossa. Lajityypillinen laadukas ruokavalio on taas pitkän ja terveen elämän perusta.

Monet eksoottiset eläimet voivat vaatia olosuhteita, jollaisia ihmisasunnossa ei normaalisti ole.

Kun lajin luontaiset tarpeet ovat tuttuja, on tärkeää selvittää ja pohtia, miten näitä oloja voisi mahdollisimman hyvin jäljitellä kotona ja riittävätkö omat resurssit ihmisasunnon muuttamiseksi eläimelle sopivaksi elinympäristöksi. Lähes jokaisen lajin kohdalla internet on pullollaan monenlaisia ohjeita lajin pitoon. Toiset harrastajat voivat olla kullanarvoinen tiedonlähde, mutta netissä on myös paljon vääriä tai vanhentuneita ohjeita, jotka voivat nopeasti johdattaa aloittelijan väärille poluille, minkä vuoksi lähdekrittiikki kannattaa aina muistaa. Tämänkin vuoksi on tärkeää tuntea lajin luontaiset tarpeet. Yleensä parhaat hoito-ohjeet ovat niitä, joissa eläimen luontaisia tarpeita on kunnioitettu mahdollisimman paljon.

Etsi tietoa laadukkaista ja ajantasalla olevista tietolähteistä. Varsinkin Internetissä kiertää myös vanhentunutta tai muuten väärää tietoa.

Turvallisimmin pääset liikkeelle yleensä Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry:n jäsenyhdistysten kautta, joiden parista sinut voidaan ohjata opiskelemaan lisää luotettavista lähteistä.


Päätä

Päätä itsellesi sopiva laji. Huomioi valinnassasi, mitä odotat suhteeltasi eläimeen, mitä eläin vaatii voidakseen hyvin sekä erityisesti se, onko sinulla mahdollisuus tarjota eläimelle sen vaatimat olosuhteet ja hoito.

Tärkeintä on varmistaa, että resurssisi riittävät valitsemasi lajin hoitoon. Olisitko arvannut maakilpikonnalle suositeltavan vähintään yli kahden neliömetrin asumusta ja afrikkalaiselle kääpiösiilillekin vähintään 1-2 neliömetrin asumusta? Tai isolle arapapukaijalle kokonaan omaa huonetta? Joskus riittävän isoa asumusta ei saa valmiina, vaan sen joutuu tekemään itse. Toisaalta esimerkiksi isot lintuhäkit ovat kalliita. Nämä eivät kuitenkaan voi olla syitä pitää eläintä riittämättömissä oloissa. Oma laji tulisi valita aina huomioiden omat resurssit ja valmius panostaa sen hoitoon ja ympäristöön.

Riittääkö sinulla tilaa tarpeeksi isolle asumukselle kotonasi? Joskus tällainen voi myös maksaa paljon.

Varsinkin pidempään elävien lajien kohdalla on tärkeää miettiä myös tulevaisuutta. Pystyt ehkä vanhempiesi luona huolehtimaan eläimestä hyvin, mutta entä muutettuasi omaan kotiin? Saatko heti riittävän ison asunnon vai joudutko muuttamaan soluasuntoon, johon ei voi viedä lemmikkiä?

Mieti myös sitä, millaisen eläimen haluat. Koulutettavaa tai hellittävää lemmikkiä kaipaavalle ei käärme ehkä ole se paras vaihtoehto. Jos taas eläimen päivittäiseen hoitoon ei halua käyttää paljoa aikaa, ei välttämättä ole hyvä idea hankkia vaikkapa papukaijaa tai frettiä. Jo saman eläinryhmän sisällä voi olla valtavasti vaihtelua sen suhteen, miten jokin laji sopii kotioloihin, mitä se vaatii voidakseen hyvin, ja mitä sen kanssa voi tehdä.

Huomioi lajin valinnassa se, mitä haluaisit pystyä tekemään eläimen kanssa. Osa lajeista voi paremmin, kun ei joudu olemaan turhaan tekemisissä ihmisen kanssa.

Tässä asiassa toisten harrastajien kokemukset tulevat ehkä tärkeimmin esiin, sillä he ovat niitä, jotka osaavat kertoa lajin pitämisestä käytännössä. Siinä, missä asiantuntijatahot osaavat tarjota ohjeita esimerkiksi ruokintaan tai vaikka koulutukseen liittyen, saa harrastajilta puolestaan usein rehellisen kuvan siitä, mitä eläimen päivittäinen hoito pitää sisällään. He osaavat kertoa eläimen aiheuttamasta sotkusta, metelistä tai vaikka korkeista sähkölaskuista siinä missä harrastuksen iloistakin.

Kannattaa rohkeasti selvittää niin hyvät kuin huonotkin puolet jo ennen eläimen hankintaa, jolloin välttyy ikäviltä yllätyksiltä myöhemmin. Esimerkiksi ison papukaijan äänenkäyttö voi aiheuttaa ongelmia kerrostaloasunnossa ja johtaa tarpeeseen etsiä linnulle uusi koti. Toisaalta joidenkin eläinten aiheuttama sotku tai tuho voi ärsyttää muita perheenjäseniä, joten koko perheen tulisi ymmärtää, millaista lemmikkiä kotiin ollaan hankkimassa.


Etsi

Etsi vastuuntuntoinen myyjä. Hyvä myyjä huomioi sekä eläinten hyvinvoinnin että luonnonsuojelulliset seikat. CITES-säätelyn piiriin kuuluvat lajit vaativat myös lainkin puolesta tietyt paperit ja luvat. Näiden on oltava aina kunnossa.

Eksoottisissa seura- ja harrastuseläimissä on paljon lajeja, joiden luonnonvaraiset kannat ovat uhattuina. CITES-säätelyn avulla pyritään varmistamaan, ettei näillä eläimillä käytävä kauppa heikennä lajien kantoja luonnossa. Säätely myös ihmisen hoidossa syntyneitä eläimiä.

Jo ennen myyjän valintaa olisikin tärkeää perehtyä siihen, mikä lajin tila on luonnossa ja kuuluuko se CITES-säätelyn piiriin. Esimerkiksi CITES I -lajiliitteessä listatuille lajeille tarvitaan alkuperätodistuksen lisäksi Suomen ympäristökeskus SYKE:n myöntämä EU-lupanumero, kun taas II-lajiliitteen lajeille riittää alkuperäistodistus ja kauppakirja. Joillain eläimillä tunnistemerkintä, kuten mikrosiru, tatuointi tai rengas saattaa myös olla pakollinen. Vaikka eläin ei kuuluisikaan CITES-säätelyn piiriin, kannattaa alkuperätodistus silti pyytää myyjältä, sillä etenkin pitkäikäisten lajien tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa. Alkuperätodistus kertoo myös eläimen iästä, vanhemmista, ja monista muista omistajaa kiinnostavista yksityiskohdista.

CITES I -lajin myyminen vaatii aina luvan ja CITES II -lajinkin mukaan tulee antaa alkuperäistodistus.

Vastaan on tullut yksittäisiä myyjiä, jotka toimivat jopa tietoisesti laittomasti, eivätkä anna esimerkiksi CITES II -lajiliitteessä listatun lajin mukaan alkuperäistodistusta. Tällainen myyjä jättää sinut ostajana ikävään asemaan, sillä et pystyisi myymään hankkimaasi eläintä laillisesti, jos siitä joskus joutuisit luopumaan.

Lisätietoa CITES-asetuksista Suomen ympäristökeskuksen sivuilta: ymparisto.fi/cites.

Kun paperiasiat ovat selvillä, voi alkaa selvittämään ostopaikkaa. Hyvä myyjä pitää eläimiään hyvin, vastaa niitä koskeviin kysymyksiin asiallisesti, sekä välittää aidosti siitä millaiseen paikkaan eläimen myy. Hyvä myyjä myös tuntee esimerkiksi CITES-vaatimukset ja hoitaa ne kuntoon. Kun itse on perehtynyt lajin pitoon, on helppo myös kysymällä selvittää myyjän asiantuntevuutta. Onkin tärkeää huomioida, että asiantuntevan oloinen myyjä ei välttämättä tätä todellisuudessa ole, joten eläimen hoitoon liittyvät asiat tulisi aina tarkistaa myös muista lähteistä!

Eläinten hyvinvoinnista piittaamattoman myyjän takia voit ajautua isoihin ja joskus myös kalliisiin ongelmiin.

Pahimmassa tapauksessa epäeettisesti toimivalta myyjältä ostetun sairaan eläimen eläinlääkärikustannukset voivat nousta todella korkeiksi. Ja vaikka saisitkin tällaiselta myyjältä terveen eläimen, haluatko oikeasti tukea eläinten hyvinvoinnista piittaamattoman myyjän toimintaa?


Toimi

Toimi turvataksesi eläimen hyvinvointi läpi sen elämän. Laita tilat ajoissa kuntoon. Eläimet vaativat tiettyä hoitoa ja huolenpitoa, josta ei voi luistaa. Olethan myös selvittänyt ennakkoon eläintäsi hoitavan eläinlääkärin, johon voit olla yhteydessä tarvittaessa?

Eläimen perushoitoon kuuluu mm. lajinmukainen ruokkiminen riittävän usein, tilojen pitäminen siistinä ja virikkeellistäminen. Mutta nämä toivottavasti tiedät hyvissä ajoin ennen oman eläimesi hankkimista.

Kaikki eläinlääkärit eivät osaa hoitaa eksoottisia eläimiä. Etsi siis sopiva eläinlääkäri ajoissa.

Tärkeää on myös sairastuneen tai loukkaantuneen eläimen hoito. Joidenkin eläinten kohdalla eläinlääkärilasku voi olla jopa korkeampi, kuin eläimen hankintahinta. Tämä ei kuitenkaan saa olla syy evätä eläimeltä sen tarvitsemaa hoitoa. Kaikki eläinlääkärit eivät välttämättä osaa hoitaa sairastunutta sammakkoa tai lintua. Juuri sinun lajisi asiantuntijaeläinlääkäri saattaa sijaita jopa satojen kilometrien päässä. Varmista, että sinulla on tarpeen tullen mahdollisuus viedä eläin hoitoon, vaikka kauemmaksikin.

Jos joudut jostain syystä joskus luopumaan omistamastasi eläimestä, muista myös varmistaa, että se päätyy hyvään kotiin. Yhdistyksillä voi olla myös palveluita, jotka auttavat etsimään hyvän uuden kodin tällaista etsivälle eläimelle.