På Svenska

Finlands Exotiska Djurföreningars Förbund rf är ett förbund skapat av en grupp inhemska föreningar. Vår strävan är att represetera exotiska djur, deras ägare, och våra medlemsföreningar på olika sätt, och kompletera våra medlemmars verksamhet.

Förbundets syfte är tredelat:

  • Att främja allmänhetens medvetenhet om ansvarsfullt hållande av exotiska husdjur
  • Att främja välbefinnandet hos de exotiska djur som hålls som sällskapsdjur i Finland
  • Att främja fortsatt ansvarsfull exotisk husdjurshållning hålla i Finland.

Förbundet arbetar för dessa syften på olika sätt. Bla genom att omkullkasta felaktiga och stereotypa påståenden i allmän diskussion, genom att delta i tillställningar och samarbeta med myndigheter och andra aktörer. För tillfället är en märkbar del av vår verksamhet totalreformen av djurskyddslagen.

År 2014 är det första verksamhetsåret för Förbundet. Det primära målet är att etablera förbundets verksamhet, samt finna den modus operandi som bäst stöder förbundet. Nedan följer en presentation av planerna kan bli föremål för ändringar och tillägg, om det visar sig vara nödvändigt för driften av förbundet.

Förbundet representerar de olika medlemsföreningarna och fungerar som en länk dem emellan utan att påverka föreningarnas interna verksamhet. Vi strävar till att hålla verksamheten så lätt som möjligt och tävlar inte med föreningarnas verksamhet. Målet är att förbundet hjälper föreningarna genom kompleterande verksamhet och representerar dem i sådana situationer där individuella föreningar inte kan påverka.